XIV Szkoła Letniej Innowacji – może to coś dla ciebie?

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: XIV Szkoła Letniej Innowacji – może to coś dla ciebie?

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line w dniach 2 - 3 września 2021 r.

Celem szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce przed i w trakcie pandemii”.

SLI przewiduje możliwość uczestnictwa biernego i aktywnego. Zaprasza też do „kuchni naukowej” dla młodych naukowców. 

Link do formularza zgłoszeniowego  https://forms.gle/c4cQFNgN63hwkiK67

.