Uwaga studenci medycyny! Atrakcyjne stypendia marszałka dla przyszłych lekarzy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga studenci medycyny! Atrakcyjne  stypendia marszałka dla przyszłych lekarzy

Akcja profilaktyczna przygotowana przez studentów kierunku lekarskiego UO. 5 kwietnia 2019 roku w CH Karolinka   

Już po raz drugi Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski można składać do 15 grudnia br.

 O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów.  Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto.

 Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium. Ponadto, by uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w szpitalu w województwie opolskim, podlegającemu  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.  Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Jak mówi regulamin, przy wyborze będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15 grudnia 2021r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Przypomnijmy – w pierwszej, ubiegłorocznej edycji, stypendia Marszałka Województwa Opolskiego otrzymało 31 studentów z uczelni medycznych z całego kraju.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/11/nabor-wnioskow-o-stypendium-przyznawane-przez-wojewodztwo-opolskie-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-20212022/

Materiał: UMWO

 

 

.