Uniwersytet Opolski gości partnerów Sojuszu FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski gości partnerów Sojuszu FORTHEM

Na zdjęciu: jedno z wirtualnych spotkań liderów Sojuszu, 8 lutego 2022

W dniach 28-30 czerwca 2022 r. Uniwersytet Opolski organizuje spotkanie wszystkich obecnych i przyszłych partnerów Sojuszu FORTHEM z okazji konferencji podsumowującej pierwszą połowę działalności projektu FIT FORTHEM, który wspiera sojusz w zakresie badań i innowacji.

Władze rektorskie, zespoły projektowe i osoby uczestniczące w licznych działaniach Sojuszu FORTHEM na UO uczestniczyć będą w prezentacjach i dyskusjach na temat postępów we wszystkich obszarach projektowych i integracji międzyinstytucjonalnej. 

W trakcie obrad, które będą się odbywać w Studenckim Centrum Kultury i Collegium Maius (a także w formie online dla nieobecnych w Opolu), można będzie się zapoznać z publikacjami na temat dobrych praktyk i raportami z wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń, oraz referatami z opracowanych analiz porównawczych potencjałów badawczych uczestników projektu. Przedstawione zostaną wyniki działań w zakresie profesjonalizacji wsparcia badań i rozwoju, dostępu do zasobów infrastrukturalnych i kapitału ludzkiego, wdrażania zasad otwartości nauki, czy wspólnej agendy badawczej.

Zaproszeni rektorzy odpowiedzialni za obszar badawczy w uniwersytetach konsorcjum wymienią się także oczekiwaniami i opiniami na temat jednej z przyszłych misji FORTHEM (Research, Innovation and Transfer Mission), której przewodnictwo w latach 2023-2026 obejmie Uniwersytet Opolski.

Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele biur Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę badawczą i projekty Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich - Stijn Delaure i Rinske van den Berg, a także międzynarodowa grupa doradców z otoczenia uczelni krajów partnerskich (biznesu, administracji, polityki naukowej, organizacji finansujących badania).

Przewodniczyć konferencji będą prof. Stefan Müller-Stach, wiceprezydent Uniwersytetu Johana Gutenberga z Moguncji, reprezentujący koordynatora projektu, oraz prorektor ds. badań prof. Jacek Lipok w imieniu strony goszczącej.

Konferencja będzie nie tylko okazją do celebrowania wspólnych osiągnięć konsorcjum, ale także do powitania jego nowych członków z Uniwersytetów Agder w Norwegii i Uniwersytetu „Lucian Blaga” z Rumunii, a także planowania nowych wspólnych działań.

W ramach konferencji rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk podpisze w imieniu UO deklarację poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Europejskiego Kodeksu Rekrutacji Naukowców. 

Konferencję wzbogaci dyskusja o sposobach wsparcia ukraińskich naukowców oraz możliwość zapoznania się gości z zasobami uniwersytetu, miasta i regionu.

Koordynatorkami FIT FORTHEM na UO są dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof UO i dr Barbara Curyło.

Tekst: Katarzyna Molek-Kozakowska

.