Atrakcyjny grant NCN dla projektu prof. Hynka Böhma z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Atrakcyjny grant NCN dla projektu prof. Hynka Böhma z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę rankingową programu OPUS 22 + LAP/Weave dla projektów dwustronnych z udziałem zespołów z Czech. Z przyjemnością informujemy, że dofinansowanie otrzymał projekt prof. Hynka Böhma z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pt. „Wpływ powojennych przesiedleń ludności na polsko-czeską współpracę transgraniczną”. Celem projektu jest zbadanie wpływu zarówno przymusowych jak i dobrowolnych transferów migracyjnych, które nastąpiły na obszarze polsko-czeskiego pogranicza bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, na bilateralną współpracę transgraniczną. Projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Libercu i potrwa 36 miesięcy. 

Powyższe migracje spowodowały znaczącą zmianę w strukturze ludnościowej polsko-czeskiego pogranicza, tworząc współcześnie jego dwojaki obraz. Po 1945 roku niemieckojęzyczna ludność, zamieszkująca zachodnią część pogranicza – na całej długości granicy od Bohumína/Chałupek po polsko-czesko-niemiecki trójkąt graniczny - została zmuszona opuścić terytorium, zarówno Czechosłowacji, jak i Polski.

Sytuacja odmiennie przedstawia się dla najdalej na wschód wysuniętej części pogranicza, od Bohumína/Chałupek aż po polsko-czesko-słowacki trójkąt graniczny, gdzie tego rodzaju zmian w strukturze ludności nie było. Projekt służy identyfikacji wpływu tych
zmian na bilateralną współpracę transgraniczną na całym obszarze polsko-czeskiego pogranicza i ich kategoryzacji. Zakłada się, że silniej zintegrowany jest wschodni obszar pogranicza.
W dotychczasowych badaniach nad zagadnieniem polsko-czeskiej współpracy transgranicznej nie uwzględniano znaczenia wpływu powojennego transferu ludności na jej intensywność. W tym badacze widzą nowatorskość ujęcia swoich prac. Uważają, że ich badania
posłużą zdiagnozowaniu przyczyn braku większego zainteresowania kwestią rozbudowy (a nawet rekonstrukcji przedwojennej) infrastruktury transgranicznej na obszarze polsko-czeskim euroregionów, na terenie których doszło do wymiany ludności, w stosunku do euroregionów, gdzie tego rodzaju zmian nie było.

W badaniach zastosowana zostanie mieszanka form i metod badawczych: desk research zostanie uzupełniony o analizy statystyczne, a następnie badania empiryczne w formie ustrukturyzowanych wywiadów z trzema ekspertami instytucjonalnymi po każdej stronie granicy.

W budżecie projektu mamy przewidziany został także zakup subskrypcji czasopism "Taylor&Francis" na okres dwóch lat.    

Dr Marek Mazurkiewicz, INoPiA

 

.