II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów projektu KA220

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów projektu KA220

II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów pt: „A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions (BREATH)” odbyło się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 16-17 marca 2023 r. w Opolu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu KA220 – Partnerstwa w zakresie współpracy (Nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000089283).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Klaipėdos Universitetas (Liwa), Sveučilište u Zadru (Chorwacja), EIA – Ensino e Investigação e Administração. S.A. (Portugalia), PIXEL – Associazione Culturale (Włochy) I Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia).

Uniwersytet Opolski reprezentowali:
dr Agata Mroczek – koordynator projektu
dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego
dr Katarzyna Szwamel – członkini zespołu projektowego

Celem spotkania było podsumowanie dotychczas wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia zadań i priorytetów na kolejną fazę projektu, a także ocena ryzyka w jego realizacji. Dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej. Ważnym elementem spotkania było również omówienie nowych zasad zarządzania projektem, a także omówienie zagadnień administracyjnych.

 
Rozmowy dotyczyły także diagramu Gantta. Zweryfikowano plan pracy, a także zadania w pakietach roboczych (Work Packages). Ustalono też plan upowszechniania.
Pracownicy WNoZ – Marcin Gajda i Mateusz Ganczarski zapewnili obsługę techniczną, przygotowując transmisję online spotkania dla partnerów, którzy nie mogli przybyć na spotkanie do Opola.

Na spotkanie z partnerami projektu zaproszono władze Instytutu Nauk o Zdrowiu: dyrektora prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego i zastępcę dyrektora dr hab. Danutę Witkowską, prof. UO, a także panią Bożenę Ratajczak. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy naukowej.

Ważnym punktem wydarzenia była wizyta partnerów projektu w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowniach. Mieli też możliwość zapoznania się z innowacyjnym wyposażeniem.

II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe pozwoliło na usystematyzowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej współpracy w ramach projektu.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
.