Debata o wyzwaniach dla sektora chemicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Debata o wyzwaniach dla sektora chemicznego

Sytuacja w sektorze chemicznym, działania na linii edukacja – nauka – przemysł oraz przyszłość sektora chemicznego, jego możliwości i perspektywy były tematami wiodącymi konferencji pt. "Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu".

Wydarzenie to odbyło się 21 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Opolskim. Dyskutowano m.in. o nowych wyzwaniach dla sektora chemicznego, kompetencjach przyszłości w sektorze chemicznym oraz praktykach i stażach zawodowych w przedsiębiorstwach jako dobrych praktykach mających miejsce na styku edukacji i biznesu.

- Zmiany w sektorze chemicznym, związane między innymi z neutralnością klimatyczną, które ogniskują się wokół tego, by przemysł nie ingerował w środowisko i aby tworzyć obieg zamknięty wszystkich surowców i energii, a także te związane z transformacją energetyczną, czyli przejściem na inne źródła energii czy cyfryzacją są ogromne – mówiła prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Uniwersytetu Opolskiego, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. – Procesy cyfryzacyjne wchodzą w ogromnym stopniu do gospodarki, dlatego konieczna jest współpraca sektora chemicznego z sektorem IT. Tymczasem brak jest często zrozumienia pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Stąd podczas konferencji rozmawialiśmy na przykład o możliwości doszkolenia chemików w zakresie IT, a z drugiej strony chcieliśmy, byśmy przedstawiciele sektora IT poznali zagadnienia czy problemy sektora chemicznego, tak by mogli wspólnie tę sprawę rozwiązać. To są kwestie absolutnie interdyscyplinarne i musi być między nami współpraca oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i możliwości wykonawczych.

Podczas konferencji podpisano także porozumienie o współpracy pomiędzy ORE (Ośrodkiem Rozwoju Edukacji) a Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Po konferencji odbyło się natomiast otwarte posiedzenie Sektorowej Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego diagnozuje potrzeby przemysłu w zakresie kompetencji zarówno osób, które wchodzą na rynek pracy, jak i tych, które już pracują – wyjaśniała prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja. – Zmiany w przemyśle, o których wspomniałam, zachodzą w niesamowitym tempie, zarówno technologiczne, jak i organizacyjne. W związku z tym trzeba zdawać sobie sprawę, że za chwilę, kiedy nasz absolwent będzie wchodził na rynek pracy, może się na nim nie odnaleźć. Dlatego należy go wyposażać nie tylko w bazę wiedzy, ale również praktykę. Dlatego tak ważna jest możliwość zapewniania praktyk i staży w przedsiębiorstwach, które zapewnią przygotowanie praktyczne bezpośrednio do pracy na danym stanowisku.

Konferencja była też okazją do podzielania się dobrymi praktykami w zakresie kształcenia, np. dualnego, a także wzajemnej wymiany informacji o ciekawych projektach realizowanych w sektorze chemicznym. Zorganizowały ją Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego wraz z Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie miało miejsce w Studenckim Centrum Kultury UO

Zdjęcie1
Zdjęcie2
Zdjęcie3
Zdjęcie4
.