Uniwersytet Opolski z nagrodą w kategorii Doskonałość Erasmus+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski z nagrodą w kategorii Doskonałość Erasmus+

Uniwersytet Opolski zdobył jedną z głównych nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”. Nasza uczelnia została doceniona w kategorii „Doskonałość Erasmus+” za aktywne korzystanie i udział w programie Erasmus+.

Nagrody wręczono podczas I. Konferencji Uniwersytetów Europejskich, która odbyła się 15 maja 2023 r. w Warszawie. Konkurs odbywał się pod hasłem „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”. Został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Jego celem, jak informują organizatorzy, było wyłonienie – po raz pierwszy w historii – „najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki”. Nagrodzono w nim uczelnie najbardziej zaangażowane w działania międzynarodowych partnerstw.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. W kategorii „Osobowość” nagrodzono prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka z Politechniki Śląskiej. W kategorii „Wsparcie Ukrainy” laureatem został Uniwersytet Gdański, w kategorii „Innowacje”Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a w kategorii „Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym”Politechnika Poznańska.

W kategorii „Doskonałość Erasmus+”, w której nominowanych było pięć uczelni z całego kraju, nagrody główne trafiły do Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Jak wyjaśniali organizatorzy konkursu „Nominowani to osoby oraz beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty (uczelnie), które realizują lub zakończyły realizację projektu jako lider lub partner i otrzymali dofinansowania swoich inicjatyw w ramach Uniwersytetów Europejskich z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)”.

– Ta nagroda to docenienie naszej dużej, wieloletniej już aktywności w ramach programu Erasmus+ oparta na twardych wskaźnikach z ostatnich lat – mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. – O jej przyznaniu zadecydowała zarówno nasza przynależność do sojuszu FORTHEM, aktywna współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ przekładająca się m.in. na wymiany, w których uczestniczą studenci i pracownicy naukowi oraz to, że już w 2019 roku, w wąskim gronie pięciu uczelni w Polsce, obok Uniwersytetu Gdańskiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znaleźliśmy się wśród konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego. Nie bez znaczenia było też zapewne to, że w ostatnim rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” awansowaliśmy na 30 miejsce wśród blisko stu ankietowanych ośrodków akademickich w kraju.

Przypomnijmy, że w ramach programu Erasmus+ Uniwersytet Opolski ma podpisane umowy z 209 uczelniami z 27 krajów Unii Europejskiej. Należy także do sieci Uniwersytetów Europejskich i wchodzi w skład konsorcjum FORTHEM. Są w nim również Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania), Universitetet i Agder (Norwegia), Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (Rumunia).


Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytety Europejskie to „rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego”.

Organizatorzy konkursu „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” wyjaśniają, że jego celem jest wyłaniania „najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach Uniwersytetów Europejskich - międzynarodowych partnerstw uczelni wyższych. Kluczowym efektem jest promocja idei i znaczenia Uniwersytetów Europejskich, a także promocja i wspieranie rozwoju dobrych praktyk, aktywności i działań uczelni wśród wszystkich zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu”.

Warto dodać, że w ramach tegorocznej edycji tego konkursu Uniwersytet Opolski był też nominowany – wśród 15 uczelni z całego kraju – w kategorii „Wsparcie dla Ukrainy”.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności informują, że Konferencja Uniwersytetów Europejskich to nowa inicjatywa poświęcona sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej, realizowanym w ramach programu Erasmus+. „Przyświecającym nam celem jest wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji w całej Europie” - wyjaśniają.

ZDJĘCIE
ZDJĘCIE 1
ZDJĘCIE 2
.