Międzynarodowe warsztaty i seminarium naukowe

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Międzynarodowe warsztaty i seminarium naukowe

Międzynarodowe Warsztaty i Seminarium Naukowe "RAISING PUBLIC AWARENESS ABOUT ANTIBIOTIC RESISTANCE THROUGH SERVICE-LEARNING" odbyły się od 20 do 24 maja 2023 r. na Uniwersytecie Opolskim.

Warsztaty te były podsumowaniem udziału zespołu z Uniwersytetu Opolskiego (dr hab. prof. UO Ewa Moliszewska, mgr inż. Patricia Hendel, dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis) w międzynarodowym projekcie.
 
Wydarzenie jest efektem ponad rocznej, interdyscyplinarnej współpracy zespołów naukowców i studentów z czterech europejskich uczelni z: Walencji, Palermo, Moguncji i Opola. Spotkanie w Opolu zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (dr hab. prof. UO Ewa Moliszewska, mgr inż. Patricia Hendel) oraz Instytut Nauk Pedagogicznych (dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis).
 
W warsztatach brali udział inicjatorzy międzynarodowego projektu „SUPERBUGS”, pracownicy naukowi Associate Prof. Dr Belén Fouz, Associate Prof. Dr Sergi Maicas oraz studenci z Uniwersytetu w Walencji.
 
W seminarium naukowym uczestniczyli on-line także naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Gutenbera w Moguncji – dr Nazzareno Dominelli oraz Uniwersytetu w Palermo – prof. Domenico Schillaci. Prezentacje naukowe przedstawiali studenci i naukowcy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych.

Częścią wydarzenia były warsztaty przeprowadzone w Liceum nr II w Opolu – dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie!

W planie mamy kolejne działania zespołu “Superbugs” zmierzające do uświadomienia źródeł pochodzenia i szerzenia się anybiotykooporności u bakterii oraz wzmacniania w świadomości społecznej znaczenia tego problemu.

Wydarzenie było współfinansowane przez Sojusz Forthem

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
.