II konferencja podsumowująca rezultaty projektu INSTEpp

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: II konferencja podsumowująca rezultaty projektu INSTEpp

Konferencja naukowa dotycząca profilaktyki, fizjoterapii i aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie odbywa się 6 i 7 lipca 2023 r. w Uniwersytecie Opolskim.

Wydarzenie, które zorganizował Wydział Nauk o Zdrowiu UO, podsumowuje trzyletni projekt dotyczący partnerstw strategicznych realizowany przez Uniwersytet Opolski wraz z Uniwersytetem w Kadyksie (University of Cadiz, Hiszpania) oraz Uniwersytetem w Kłajpedzie (Klaipeda Univercity, Litwa).

Jest to drugie wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy badawczej zorganizowane w ramach w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Projekt, w ramach którego współpracowały uniwersytety z Opola, Kadyksu i Kłajpedy, realizowany jest pn. „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie" (INSTEpp). Konferencja w Opolu podsumowuje wypracowane rezultaty i stanowi zwieńczenie trzyletniej pracy.

– Konferencja składa się z dwóch części – wyjaśnia dr Agata Mroczek, koordynator projektu. – W pierwszej odbyły się wykłady i prelekcje teoretyczne dotyczące pracy i współpracy interdyscyplinarnych zespołów. Druga część skupia się na kobiecie w ciąży, ćwiczeniach, profilaktyce, terapii manualnej. Omawiane będą także okoliczności porodu, to jakie mogą być jego konsekwencje i co w trakcie porodu można zrobić ze strony fizjoterapeutycznej i położniczej. Końcowa część będzie dotyczyć kobiet po porodzie, aktywności fizycznej i ćwiczeń na mięśnie dna miednicy. Mamy również panel dotyczący żywienia kobiet w ciąży.
 
W konferencji biorą udział goście z Hiszpanii i Litwy, a także pracownicy i studenci z Uniwersytetu Opolskiego, Wrocławskiego i innych uniwersytetów w Polsce. Prócz pracowników naukowych w wydarzeniu uczestniczą także praktycy, np. instruktorzy fitness, fizjoterapeuci i trenerzy.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń zrealizowanych w ramach projektu, osiągniętych rezultatów oraz promocja przyszłych działań związanych z upowszechnianiem rezultatów uzyskanych z projektu. Natomiast grupami docelowymi wydarzenia są trzy uczelnie z konsorcjum (studenci i pracownicy), środowisko medyczne, zaproszeni goście z uczelni partnerskich polskich i zagranicznych nie biorących udziału w projekcie oraz środowisko lokalne.

FILM

.