Kryształowe Medale „Przyjaciel Nietoperzy”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kryształowe Medale „Przyjaciel Nietoperzy”

Dr Grzegorz Kłys (zespół badań ekologicznych)oraz jego magistrantka Elżbieta Koenig, a także dr Joanna Makuchowska-Fryc z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zostali nagrodzeni Kryształowymi Medalami „Przyjaciel Nietoperzy” – za zapobieganie dewastacji siedlisk i schronień nietoperzy. Medal przyznano też w uznaniu pracy społecznej na rzecz ratowania, poznania i szerzenia wiedzy na temat nietoperzy i innych wymierających gatunków zwierząt, jak również za zaangażowanie we wszelką działalność promującą bezkonfliktowe współżycie ludzi i zwierząt.

Wyróżnienie przyznano podczas międzynarodowego sympozjum Human responsibility for animal welfare on the example of bats the digest of previous conferences oraz XX Karpackiej Nocy Nietoperzy „Tajemniczy Świat Nietoperzy” w Czarnorzekach.

– Pierwszym zadaniem naszego zespołu jest badanie mikroklimatu wnętrza –warunków niezbędnych,  aby organizm nietoperza przeżył do wiosny. Wykonujemyje wykorzystując kamerę termowizyjną oraz specjalne przyrządy do pomiaru przepływu powietrza, temperatury, wilgotności oraz przewodności skały – opowiada dr Grzegorz Kłys z Instytutu Biologii UO. –Największe kolonie nietoperzy występują w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (ok. 30 tysięcy osobników na zimowisko), wcześniej prowadziliśmy badania w różnych innych miejscach, również w okolicach Tarnowskich Gór.

– Badania, które prowadzę w ramach pracy magisterskiej dotyczą kraniometrii, czyli pomiaru czaszki  dwóch gatunków nietoperzy (nocek duży  – Myotis myotis i nocek ostrouszny - Myotis oxygnathus). Są to gatunki podobne morfologicznie i dość blisko spokrewnione genetycznie. Problem leży w ich klasyfikacji, właśnie ze względu na ogromne podobieństwo – mówi Elżbieta Koenig.

Istota badań sprowadza się do pomiarów czaszek – na postawie wykonanych wcześniej makrofotografii. Wyniki posłużą do identyfikacji nietoperzy oraz określenia ich parametrów. Nocek duży to gatunek powszechnie występujący na terenie Polski. Natomiast nocek ostrouszny jest obecny w Europie Południowej, ale jego zasięg rozszerza się obecniena północ, co spowodowane jest zmianami klimatycznymi.

Dr Grzegorz Kłys zaprasza studentów naszej uczelni, a także przyszły kandydatów do pracy w swoim zespole: – Zachęcamy do poszerzania wiedzy oraz współuczestniczenia w badaniach, nie tylko nietoperzy, ale i innych ssaków.

W planach jest powstanie publikacji na temat strat energetycznych nietoperzy (na podstawie badań termowizyjnych). 

Medale
Plakat
.