Nagroda Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego dla rektora UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego dla rektora UO

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk otrzymał nagrodę specjalną Opolskiej Izby Gospodarczej (OIG) – Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji OIG trafił natomiast w ręce dr Barbary Curyło z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO.

Uroczysta gala, podczas której prof. dr hab. Marek Masnyk i dr B Curyło odebrali cenne wyróżnienia, odbyła się 14 marca 2024 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu.

– W bardzo symbolicznym dla mnie momencie otrzymuję to wyróżnienie, bo to jest właściwie koniec mojej zawodowej pracy na uczelni, z którą związany jestem od 50 lat – mówił prof. dr hab. Marek Masnyk. – Kilka dni temu, podczas gali zorganizowanej z okazji 30 lat istnienia Uniwersytetu Opolskiego, świętowaliśmy jego sukcesy. To są sukcesy pracowników uniwersytetu, wśród których jest między innymi dr Barbara Curyło, ale też wielu innych moich współpracowników. Mam ogromną satysfakcję, że zrobiłem wraz z nimi kawał dobrej roboty. Wciąż z tyłu głowy dźwięczą mi słowa Tadeusza Kotarbińskiego z wykładu z filozofii, jeszcze z pierwszego roku studiów: nie bądź gałganem, rób coś, kochaj coś, zostaw po sobie ślad. To jest ten ślad, który chciałem po sobie zostawić, zostawiając ten uniwersytet w jak najlepszej kondycji. Wierzę, że mój następca, moi następcy, w kolejnych dziesięcioleciach, utrzymają wysoki lot opolskiej uczelni, której przyszło mi służyć, i którą kieruję.

Nagrodę prof. dr hab. Markowi Masnykowi wręczyli: prof. dr hab. Marian Duczmal, przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, Andrzej Drosik – wiceprzewodniczący tej Rady oraz Bartosz Ryszka, prezes zarządu OIG. Laudację wygłosił prof. dr hab. Marian Duczmal. Streścił on osiągnięcia naukowe i zawodowe rektora oraz jego ścieżkę na UO.

– Profesor Marek Masnyk jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zaangażowanych postaci, nie tylko w uniwersytecie, ale także w mieście i województwie opolskim. Bardzo słusznie uchodzi za głównego architekta sukcesu Uniwersytetu Opolskiego w ostatnim dziesięcioleciu – dodał prof. Duczmal, przywołując m.in. wielkie przedsięwzięcia ostatnich lat na UO, takie jak powołanie kierunku lekarskiego, konsolidacja Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z UO czy utworzenie i wybudowanie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Dr Barbara Curyło, nagrodzona Złotym Laurem OIG w kategorii Nauka i Innowacyjność, została doceniona za aktywne działania w obszarze budowy pozycji uczelni na arenie międzynarodowej, m.in. udział w opracowaniu i powołaniu trójstronnego programu studiów magisterskich Europa Master oraz kierowanie w Opolu i rozwijanie Sojuszu Forthem, którego UO jest jednym z dziewięciu członków.

– Ta nagroda jest dla mnie z jednej strony ukoronowaniem pewnego etapu, który osiągnęliśmy jako uczelnia, współzakładając sojusz, a później kierując jego kluczowymi obszarami. Z drugiej strony to ogromna motywacja do pogłębiania tego sukcesu i poszerzania obszarów, w których działamy jako uczelnia. Jestem zaszczycona i spełniona – podsumowała.

.