Referat prof. dr hab. Stanisława Staśko - zaproszenie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Referat prof. dr hab. Stanisława Staśko - zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

6 czerwca 2024 r.
o godz. 11.00 w Auli BM ul. Oleska 22
odbędzie się otwarte seminarium podczas, którego

Prof. dr hab. Stanisław Staśko 

wygłosi referat na temat:

„Postęp i rozwój a zmiany w środowisku przyrodniczym. Wyniki badań wydajności i składu chemicznego w wybranych źródłach Polski z ostatnich 40 lat”.

Prof. dr hab. Stanisław Staśko jest hydrogeologiem, kierownikiem Zakładu Hydrogeologii Podstawowej Uniwersytetu Wrocławskiego, który wspólnie
ze Śp. dr Krzysztofem Spałkiem
opublikował artykuł o florze w źródłach Opolszczyzny.
Od ponad 40 lat prowadzi badania między innymi o wybranych źródłach krasowych Opolszczyzny. 

.