Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Dzień adaptacyjny: 29.09.2023 (piątek)
Inauguracja roku: 03.10.2023 (wtorek)
Promocje doktorów
i doktorów habilitowanych 07.06.2024 (piątek)

W dniu inauguracji roku akademickiego przewidziane są godziny rektorskie na czas
uroczystości.

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 02.10.2023 – 01.02.2024
Dni wolne od zajęć: 02.11.2023 – 03.11.2023
Przerwa świąteczna: 22.12.2023 – 06.01.2024
Sesja egzaminacyjna 02.02.2024 – 15.02.2024
Egzamin z języka obcego: 02.02.2024
Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2024 – 22.02.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego 16.02.2024
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2024 – 29.02.2024

29.01.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na
piątek.
30.01.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.
Do 01.03.2024 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru
zimowego.

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 01.03.2024 – 28.06.2024
Przerwa świąteczna: 28.03.2024 – 02.04.2024
Dni wolne od zajęć: 02.05.2024
Dni wolne od zajęć (Piastonalia): 23.05.2024 – 24.05.2024
Dni wolne od zajęć: 31.05.2024
Sesja egzaminacyjna: 01.07.2024 – 14.07.2024
Egzamin z języka obcego: 03.07.2024
Sesja poprawkowa 02.09.2024 – 15.09.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego 12.09.2024

24.06.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego
na czwartek.
25.06.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego
na czwartek.
26.06.2024 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 30.09.2024 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku
akademickiego 2023/2024.

.