Akty prawne / Zarządzenia Rektora


Nr zarz.
Data wyd.
Treść
Zmiany
01/2012
2012-01-25
27/2014 z dnia 25/06/2014 r. 19/2015 z dnia 09.06.2015r., 33/2015 z dnia 25.09.2015r., 42/2015 z 16.11.2015r., 2/2016 z 22.01.2016r., 9/2016 z 24.03.2016r., 16/2016 z 13.05.2016r., 28/2016 z 11.07.2016r., 30/2016 z 22.07.2016r., 31/2016 z 28.07.2016r., 43/2016 z 03.10.2016r., 44/2016 z 03.10.2016r., 46/2016 z 18.10.2016r., 48/2016 z 26.10.2016r., 56/2016 z 12.12.2016r., 01/2017 z 23.01.2017r.;20/2017 z 15.05.2017 r.; 21/2017 z 15.05.2017 r.;23/2017 z 23.05.2017 r.;37/2017 z 27.07.2017 r.; 38/2017 z 27.07.2017 r.;53/2017 z 12.10.2017 r.; 54/2017 z 18.10.2017 r.;56/2017 z 25.10.2017 r.; 57/2017 z 25.10.2017 r.;61/2017 z 27.11.2017 r.; 64/2017 z 30.11.2017 r.;67/2017 z 12.12.2017 r.;70/2017 z 20.12.2017 r.;73/2017 z 22.12.2017 r.;
21/2011
2011-07-08
Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r.
41/2010
2010-12-23
Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r.
37/2010
2010-12-20
nr 20/2011 z 30.06.2011 r. nr 25/2012 z 12.06.2012 r. nr 18/2015 z 03.06.2015 r. nr 33/2013 z 07.06.2013 r. nr 22/2014 z 05.06.2014 r. nr 49/2013 z 20.09.2013 r. nr 21/2016 z 07.06.2016r. nr 16/2017 z 26.04.2017 r.
15/2010
2010-05-05
Uchylone 62/2017 z 27.11.2017 r. Zm. 41/2010 z 23.12.2010 r. 21/2011 z 08.07.2011 r.
15/2007
2007-06-28
Uchylone zarządz. nr 14/2011 z 05.05.2011 r. Zm. zarządz. nr 29/2007 z dnia 04.10.2007 r.) zarządz. nr 7/2008 z 18.06.2008 r. zarządz. nr 19/2009 z 15.05.2009 r. zarządz. nr 25/2009 z 30.06.2009 r. zarządz. nr 37/2009 z 01.10.2009 r. zarządz. nr 46/2009 z 04.11.2009 r. zarządz. nr 22/2010 z 11.06.2010 r. zarządz. nr 25/2010 z 07.09.2010 r. zarządz. nr 28/2010 z 01.10.2010 r. zarządz. nr 38/2010 z 23.12.2010 r.
.